3 minuten zonder lucht. DOOD! 3 dagen zonder drinken. DOOD! 3 weken zonder eten. DOOD!Vele mensen beseffen niet langer dat ze onderdeel van de natuur zijn. Als je onder natuurvolkeren hebt gewoond die nog steeds leven volgens de regels van de natuur dan ga je een paar bijzondere dingen opmerken.

Alles is heilig. De mens hoort een spirituele eenheid te zijn in de natuur samen met de natuur, onafhankelijk van enig geloof omdat geloof is ingegeven door mensen. Geloofsdoctrines worden uitgespuwd in de richting van gehersenspoelde gelovigen terwijl geen enkel geloof zuiver spiritueel is maar een controlemiddel. Dat zien we in de Bijbel, Koran en Thora terugkomen omdat daar dikwijls het woord 'wet' valt. Er zijn maar enkele wetten waar we aan moeten voldoen en dat zijn de natuurwetten. Alle natuurwetten noodzaken spirituele volkeren, eigenlijk is dat de ganse wereldbevolking, om in harmonie met de natuur te leven en de natuur te beschermen. Alleen de natuur verschaft een gezond leven. Iedereen kan vertellen wat hij wil maar de basis van de omringende natuur kan geweld worden aangedaan en dan zal deze zich tegen ons keren. We kunnen de aarde vervuilen zoveel we willen maar, geloof me, de aarde leeft en zal terugslaan om zich daarna te vernieuwen en te ontdoen van alles wat wij haar hebben aangedaan.

pdf downloaden

Homeopathie werkt effectief! Hier is het bewijs!

Al jaren loop ik rond met de vraag hoe ik kan bewijzen dat homeopathie werkt. Zoiets moet te bewijzen zijn. Daar ik niet veel verstand had van biochemie toen ik aan mijn onderzoek begon, heb ik me daar eerst in moeten verdiepen. Met een beetje doorzet­tingsvermogen en een helder werkend boerenverstand kun je alles onder de knie krijgen. Daarna heb ik het Organon van Hahnemann nogmaals doorgenomen plus de Ho­meopathische filosofie van James Taylor Kent. Alle geschriften van Dr. Schüssler passeerden als sluitstuk om een werkwijze op te stellen. Vooral het waarom Schüssler juist tot de verdunningen D6 en D12 is gekomen, zijn boeiende praktijkverhalen.

pdf downloaden en graag verspreiden

Ouderdom wordt ziekte!

Elk jaar worden er nieuwe farmaceutische producten op de markt gebracht voor fictieve ziekten die alleen in het brein van misdadigers en hun kornuiten kunnen ontstaan. Ze zouden diagnoses zoals slecht kunnen rekenen (mathematical disorder), zo nu en dan woedeuitbarstingen (Intermittent Explosive disorder) en bijvoorbeeld 'Orthorexia nervosa', is de drang om gezond te eten, nu te boek staan als ziekten. Zelfs verdriet zouden ze willen klassificeren als een ziekte! Hoe onnozeler kunnen ze in vergiftigend medicatieland nog worden? Zouden ze voor dat gajes, dat alles promoot, geen medicijnen kunnen fabriceren?

verder lezen